KVC openingsvergadering – Zaterdag 14 juli om 11.30u

Voetbalvisie jeugd

 

Eén doel, één gevoel… samen zijn we de club 1634 KVC Deerlijk Sport/ jeugd

Algemene voetbalvisie/missie

Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden. Het gaat dan met name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn. Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je mogelijkheden steeds aandacht. Verder zijn waarden en normen binnen KVC een belangrijk aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding.

Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden. Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij KVC in de jeugdafdeling niet belangrijk is. Het opleiden tot “winnaars” is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding. Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de mogelijkheden.

Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het uitgangspunt. Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en een trainer of leider al evenmin. Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt. Daarbij zul je de bal moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten kunnen houden, er een aanval mee op moeten kunnen zetten, met als afronding het scoren van een doelpunt. Om dat te leren moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren, waarbij structuur maar ook bepaalde afspraken onontbeerlijk zijn. Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. Daarom worden zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid.

Kortom:

 • Meer bewegen door meer sporten
 • Meer clubvoetbal door minder straatvoetbal
 • Iedereen, een ieder op eigen niveau, kan men wat leren
 • De club als een sociale plaats waar betrokkenheid wordt gestimuleerd
 • Beginnen bij de basis door te leren in allerlei vormen

Visie op trainen

Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen. Het voetballen op de straat niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen. Daarom wil KVC een trainingsvisie ontwikkelen die gebaseerd is op de kenmerken van het straatvoetbal. KVC gaat bij zijn jeugdopleiding uit van deze visie waarin “voetbal” in al haar facetten centraal staat in de trainingsopzet.

De belangrijkste uitgangspunten van de “KVC Visie” en de jeugdopeiding zijn:

 • Voetbaleigen bedoelingen
 • Doelpunten maken/voorkomen
 • Opbouwen tot/samenspel om
  • Doelgerichtheid
  • Snelle omschakeling balbezit/-verlies
  • Spelen om te winnen
  • Veel herhalingen
  • Veel beurten
  • Geen lange wachttijden
  • Goede planning, organisatie
  • Voldoende ballen/materiaal

Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • Leeftijd
 • Vaardigheid
 • Beleving (top of recreatie)
 • Arbeid/rust verhoudingen invoeren
 • Juiste “coaching” (beïnvloeding)
 • Spelbedoelingen verduidelijken
 • Spelers beïnvloeden/laten leren door:
  • ingrijpen/stopzetten,
  • aanwijzingen geven,
  • vragen stellen,
  • oplossingen laten aandragen,
  • voorbeeld geven,
  • voordoen.

Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd gaat geleidelijk over in prestatiegericht werken bij de Prov.-junioren. De basis van iedere training wordt gevormd door de belangrijkste uitgangspunten van de “KVC-Visie”. Deze wordt aangevuld met andere specifieke trainingmethoden.

Trainen en oefenstof! Visie op wedstrijden

Het uitgangspunt voor het spelen van wedstrijden is: verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis van technische vaardigheden. De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan slechts dan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen. Ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities in het elftal te geven. De specifieke taken van b.v. een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk anders. Door middel van groep – en individuele aanwijzingen zullen deze taken op een voor de speler begrijpelijke manier duidelijk worden verteld. Voor elke positie is er een overzicht van de basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht. Bij voorkeur zorgen trainers een team (zeker van selectieteams) ook de coaching van dat team tijdens de wedstrijden. Wanneer een leider de wedstrijd van zijn / haar team bekijkt, ziet hij / zij wat er fout gaat: de wedstrijd wordt “gelezen”. De zwakke punten van de wedstrijd komen aan de orde bij de volgende trainingen. Trainers en leiders gebruiken daarbij zoveel mogelijk eenduidige coachtermen.

Speelduur:

Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechtersblad staat, 50% speelgelegenheid per wedstrijd door het systeem van vliegende vervangingen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

KVC hanteert zoveel mogelijk een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding bij alle jeugdelftallen. De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de spelers op het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het jeugdvoetballeerproces, is de keeper, drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Rest dan nog één speler. Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om er in besprekingen, trainingen en voor- en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht aan te besteden.

De volgende elementen komen in trainingen en wedstrijdbesprekingen steeds aan de orde:

 • Formatie, veldbezetting, veldverdeling
 • Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?)
 • Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities
 • Positiespel
 • Winnen van 1 tegen 1-duels
 • Rendement in de eindfase (scoringskansen)
 • Benutten van kansen

Op deze manier wordt de spelformatie van een elftal, zoals KVC die voorstaat, uiteengezet. Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven.

Prestatie en recreatie

Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door KVC in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen. Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen moeten op provinciaal niveau aantreden. Deze groep spelers moeten we durven de prestatiegroep noemen. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En …, om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.

De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal rekening gehouden worden met de specifieke aspecten van gewestelijk voetbal. In het algemeen kunnen we dus aangeven dat de accenten in de doelstellingen verschillen voor deze groepen. Bij de selectieteams staat het presteren op het niveau waarop ze voetballen voorop en bij niet-selectieteams ligt de nadruk op het plezierig voetballen en de sociale aspecten. De overeenkomst zit hem daarin dat beide groepen op een training komen om iets te leren. Iedereen kan op eigen niveau iets leren in het voetballen. Training is geen bezigheidstherapie!

KVC leerbedrijf

Provenciale-elftallen als de gewestelijke elftallen.
voor de KVC betekent dit dat het bestuur bepaalde kwaliteiteisen voorop stelt om de kwaliteiten en het niveau van de jeugdopleiding te waarborgen.

Meer informatie

Het Technisch Jeugdbeleidsplan kunt u nalezen op de website: www.kvcdeerlijk1634.be
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de sportieve cel van KVC.

Sportieve groeten,
De voorzitter Patrick Allegaert

Inschrijvingsbrief 2023-2024

Hier kun je inschrijvingsbrief met alle details ivm de lidgelden nog eens nalezen!

Inschrijvingen jeugd seizoen 2023-2024

Als bestuur hebben we alvast niet stil gezeten en samen met de trainers en TVJO’s het seizoen 2023-2024 zo goed als mogelijk voorbereid.
Allereerst willen wij ook onze dankbaarheid betuigen aan Koen De Tollenaere die heeft besloten om de fakkel van TVJO over te dragen aan Marc Demeyre. Koen zal nog tal van andere taken binnen de club doen dus zullen we hem nog zekers zien.
“Bedankt Koen voor de goede samenwerking.”
Welkom Marc Demeyere als nieuwe TVJO onderbouw, we wensen je samen met de trainers en sportief en tof seizoen 2023-2024 toe.
Inschrijven kan via onderstaand formulier!

Kledij bijbestellen

U kunt kledij bijbestellen via de fanshop

U krijgt 30% korting als U de code 1634 gebruikt!

Aangifte van een ongeval.

Heb je een ongeval of blessure gehad.
Download het formulier 'Aangifte van ongeval' vul het in en geef het af aan jullie trainer.

Indien je extra vragen hebt, gelieve volgende link te raadplegen

Alle jeugdploegen

U6

U6

U7

U7

U8

U8

U10

U10

U9

U9

U11

U11

U12

U12

U13

U13

U15

U15

U17

U17

U21

U21

Keepers

Keepers