Schrijf nu in voor de volgende gastrofoot op zondag 15 Januari 2023

Ongevallenprocedure

Wat doe je bij een blessure?

Vul het formulier ‘Aangifte van ongeval’ volledig in vooraleer je het bij GC indient.

 

Waar vind ik het formulier?

 • Vraag het aan bij Viviane Devolder, Vichtesteenweg 57, 8540 Deerlijk (GC)
 • Vraag het aan bij je afgevaardigde/trainer.
 • Download het formulier hieronder

Speciale aandacht voor

 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Plaats, datum en omstandigheden van het ongeval
 • student, arbeider, …
 • Punt 4a: “ kiné nodig en aantal zittingen”. ZEKER LATEN INVULLEN DOOR ARTS anders zal geen teruggave van de kosten gebeuren!!!
 • Binnen de 2 à 4 weken ontvangt de speler, via de club, het ontvangstbewijs van de K.B.V.B. met aangiftenummer en herstelformulier.
 • Alle doktersbriefjes en getuigschriften kiné/radio/…. eerst bij de mutualiteit indienen. Zij geven U een attest van de door hen betaalde kosten.
 • Bij volledige genezing vult de behandelende geneesheer het formulier in. U kan dit formulier, samen met eventueel de attesten van het ziekenfonds, terugbezorgen aan GC (rekeningnummer bijvoegen).
  De terugbetaling geschiedt, na ontvangst van de betaling door de K.B.V.B.
 • Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.
 • 2 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
 • Kiné – zorgen dienen vooraf worden aangevraagd (zie punt 4a). Voorwaarde : INACTIVITEIT VAN MINSTENS 15 DAGEN!!!
 • Ook bijkomende kiné – zorgen moeten aangevraagd worden : kopie van het voorschrift van de dokter TIJDIG bij GC indienen a.u.b.
 • De K.B.V.B. komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.
 • De facturen (dokter, labo, ziekenhuis enz…) dienen EERST betaald te worden door de speler/patiënt.
 • De ORIGINELE FACTUREN + DE BETALINGSBEWIJZEN worden daarna binnengebracht op de club.
 • Opmerking: Indien niet zo ernstig : per dossier wordt ongeveer €10 dossierkosten ingehouden door de K.B.V.B. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is een indienen van een dossier niet nuttig.

 

s

LET OP

Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!