INfo en kennismakingsmoment U6-U7-U8 – vrijdag 17 mei – 16u-19u

Ongevallenprocedure

Wat doe je bij een blessure?

Vul het formulier ‘Aangifte van ongeval’ volledig in vooraleer je het bij GC indient.

 

Waar vind ik het formulier?

 • Vraag het aan bij Viviane Devolder, Vichtesteenweg 57, 8540 Deerlijk (GC)
 • Vraag het aan bij je afgevaardigde/trainer.
 • Download het formulier hieronder

Speciale aandacht voor

 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Plaats, datum en omstandigheden van het ongeval
 • student, arbeider, …
 • Punt 4a: “ kiné nodig en aantal zittingen”. ZEKER LATEN INVULLEN DOOR ARTS anders zal geen teruggave van de kosten gebeuren!!!
 • Binnen de 2 à 4 weken ontvangt de speler, via de club, het ontvangstbewijs van de K.B.V.B. met aangiftenummer en herstelformulier.
 • Alle doktersbriefjes en getuigschriften kiné/radio/…. eerst bij de mutualiteit indienen. Zij geven U een attest van de door hen betaalde kosten.
 • Bij volledige genezing vult de behandelende geneesheer het formulier in. U kan dit formulier, samen met eventueel de attesten van het ziekenfonds, terugbezorgen aan GC (rekeningnummer bijvoegen).
  De terugbetaling geschiedt, na ontvangst van de betaling door de K.B.V.B.
 • Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.
 • 2 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
 • Kiné – zorgen dienen vooraf worden aangevraagd (zie punt 4a). Voorwaarde : INACTIVITEIT VAN MINSTENS 15 DAGEN!!!
 • Ook bijkomende kiné – zorgen moeten aangevraagd worden : kopie van het voorschrift van de dokter TIJDIG bij GC indienen a.u.b.
 • De K.B.V.B. komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.
 • De facturen (dokter, labo, ziekenhuis enz…) dienen EERST betaald te worden door de speler/patiënt.
 • De ORIGINELE FACTUREN + DE BETALINGSBEWIJZEN worden daarna binnengebracht op de club.
 • Opmerking: Indien niet zo ernstig : per dossier wordt ongeveer €10 dossierkosten ingehouden door de K.B.V.B. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is een indienen van een dossier niet nuttig.

 

s

LET OP

Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!