KVC Deerlijk Sport 1634 - Taak van de Trainer

Taak van de trainer

 

I.1.1.      Algemeen

 

Oefening baart kunst. Immers, bij jeugdvoetbal mag je enkel van je spelers “prestaties”

verlangen, nooit “resultaten”. Bereid de trainingen goed voor. Ga uit van de wedstrijd en van de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Let op het algemene ontwikkelingsniveau van uw spelers en in het bijzonder de motorische mogelijkheden. Door achteraf ook een evaluatie bij te houden, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden. Maak vaste afspraken over wedstrijdvoorbereiding, warming-up, afmelden, blessurebehandeling, enz..

Graag verwijzen wij naar het boekje “voetbalpocket”, de rubriek -tips voor jeugdtrainers en jeugdleiders. Ieder spelend en begeleidend lid van onze club volgt voorbeeldig het jeugdreglement en de gedragsregels van de club. Zie later a.u.b.

 

In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Je bent bezig met het opleiden van spelers. Positieve voetbalideeën is o.a. het uitgaan van individuele mogelijkheden, quoteren van een speler op een bepaalde prestatie (wedstrijd) en pas dan kan en mag kritiek indien men onvoldoende presteerde. Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd zeer sterk. Geef hen daarom speelmogelijkheden op vele plaatsen in uw elftal. Pas op 14- 15 jarige leeftijd kunnen we definitieve positie keuzes maken. Zorg altijd voor voldoende bewijsmateriaal richting spelers, bestuur en ouders door middel van wedstrijdgegevens, trainingsopkomst, reserves, analyses, enz... Straal zelf enthousiasme uit, zoek niet steeds naar excuses bij het falen. Volg niet alleen uw categorie, maar volg ook de andere categorieën, zo dat u weet wat reilt en zeilt in onze club.

 

Een rode draad over de speelwijze van de selectieteams kan een stuk van het jeugdplan zijn.

Stel dat je ervan uitgaat dat er met twee (2) spitsen gespeeld wordt, maar daarnaast met veel aanvallend ingestelde spelers vanuit de tweede en derde lijn, veel positiewisselingen, overnames, enz... We gaan vroeg storen bij de tegenstander om zo veel mogelijk te kunnen voetballen op de helft van de tegenstander. Er wordt uitgegaan van het positioneel verdedigen van de middenvelders en de verdedigers. De aanvalsopbouw vindt plaats via combinatiespel, enz..

Vervolgens kan dit vertaald worden in een concreet trainingsplan met oefenstof, die aangepast wordt aan die uitgangspunten.

 

Let daarom bij uw aanpak van trainingen op :

-    variatie in oefenstof, maar de basis van trainen is ‘herhalen’

-    praat tegen uw spelers op hun niveau, het niveau van de jeugd!

-    met veel oefenbeurten en veel balcontacten

-    veel kleine partijspelen

-    veel aanvallen op grote doelen

-    zorg voor sfeer en plezier

-    wees kritisch en durf eisen te stellen, maar wel positief, geef praktische voorbeelden en   coach voortdurend.

 

In alle categorieën wordt er gestreefd om het doel van de jeugdopleiding optimaal te benutten in functie van de eerste ploeg. De volledige sportieve verantwoordelijkheid is in handen van de trainer. Selectie spelers, richtlijnen op wedstrijden, trainingsregelingen, enz..  De afgevaardigde neemt geen enkel initiatief met betrekking tot de sportieve aangelegenheden. Met alle respect voor het andere werk die hen te beurt valt.

 

De respectievelijke trainers bepalen of een andere sport, beoefend door een lid van zijn categorie, getolereerd wordt of niet. Hij doet dit eventueel in onderling overleg met zijn afgevaardigde of eventueel het jeugdcomité.

 

Voor het eerst hebben wij in het tussen seizoen een aantal jongeren uit de omliggende ploegen aangetrokken, hen de kans gegeven om het op een hoger niveau te bewijzen. Wij wensen in de toekomst verder het vertrouwen te verdienen van andere beloftevolle jeugdvoetballers uit de nabije omgeving. Wij moeten onze begeleiding, onze trainingen, onze club op een efficiënte manier verder uitbreiden.

I.1.2.      Spelers verwittigen voor een wedstrijd

 

De spelers worden VERWITTIGD na de laatste training. Teneinde de ouders actief te betrekken over de keuze van de ploeg, wordt de deelname aan de wedstrijd bevestigd met een verwittigingkaart. De trainer streeft ernaar om alle spelers EVENVEEL SPEELKANSEN te geven en zorgt ervoor dat NIET STEEDS DEZELFDE spelers OP DE BANK moeten plaatsnemen. Denk eraan dat ook Uw zoon dit zou kunnen overkomen. Hiertoe kan gemakkelijk een beurtrol worden opgesteld. Noteer dit tevens op uw aanwezigheidslijsten. Deze worden op het eind van iedere maand afgegeven aan het jeugdcomité op de vergadering.

 

 

I.1.3.      Aanwezigheidslijsten en persoonlijke fiche

 

De trainer houdt twee (2) documenten bij, nl :

-    de individuele fiche

-    het trainingsverslag.

Deze aanwezigheidslijsten worden op het eind van iedere maand afgegeven aan het

jeugdcomité ter bespreking op de maandelijkse vergadering en u uiteraard terug bezorgd.

 

I.1.4.      Nota Ariël Jacobs, nationaal trainer K.B.V.B.

 

Een “globaal overzicht van het leerproces van jeugdvoetballers” van Ariël Jacobs (o.a.) is voor u ter beschikking. In de club zijn ook de verschillende “initiatiecursussen” van ­­­­­K.B.V.B. beschikbaar. Je kan deze per categorie bekomen bij de jeugdmentor.

 

Vind ons leuk op Facebook