KVC Deerlijk Sport 1634 - Bestuur
 Patrick Allegaert  Viviane Devolder  Carine Vermoere  Patrick Vermoere  Caroline Buyck  Stijn Vermoere
 Voorzitter  Secretariaat (GC) Bestuurslid  Bestuurslid  Jeugdwerking Sponsoring
 Patrick Allegaert  Viviane Devolder  Carine Vermoere  Patrick Vermoere  Caroline Buyck  Stijn Vermoere

 

 Francois Termont  Hervé Windels  Kurt Deleersnyder  Stijn Vanhoorelbeke
 Tornooien  Bestuurslid Website Gastrofoot
 Francois Termont  Herve Windels  Kurt Deleersnyder  Stijn Vanhoorelbeke